Nieuwbouw

Nieuwbouw

 

• Elektrische energie heb je nodig voor de werf (bouw of verbouwing). Wie over elektriciteit wil beschikken op zijn werf, moet een aanvraag doen voor een werfaansluiting, ofwel via de distributienetbeheerder (een intercommunale), ofwel via een energieleverancier (bv. Electrabel, Luminus...). Zowel de bouwheer als de aannemer kunnen de aanvraag doen. Maak duidelijke afspraken en zorg dat de aanvraag op tijd gebeurt!

 

• Maar je dient al eerder aan je elektrische installatie te denken. Kies je voor een klassieke installatie, een klassieke installatie met afstandsbediening of een installatie met teleruptoren? Of ga je een stapje verder en integreer je de elektrische installatie in een domoticasysteem? Vereenvoudigd zou je kunnen stellen dat deze rangschikking gaat van goedkoper naar duurder en van gewoon comfortabel en weinig flexibel tot zeer comfortabel en zeer flexibel.

 

• Die keuze moet gebeuren voordat de ruwbouw van start gaat. Sommige elementen kunnen immers geïntegreerd worden in de muren, in de chape of in de (holle) welfsels van de verdiepingsvloer(en).

 

De elektrische installatie moet je dus van bij het voorontwerp bespreken met sintic-ti en je architect. Inplanting van en aantal lichtpunten, schakelaars, stopcontacten... dit moet gebeuren in functie van de latere inrichting. Niks is zo stom als bv. drie stopcontacten te hebben die nutteloos achter een groot dressoir of grote kast verstopt zitten.

 

Welk tarief?

 

• De elektriciteitsmaatschappij laat je de keuze tussen drie verschillende types verbruiksmeters:

 

- De gewone 24 uren-teller (normaal tarief): er is één vaste prijs voor elke verbruikte kilowattuur (kWh). De vaste kosten liggen hier lager dan bij de andere tarieven, maar de prijs per kWh ligt hoger.

 

- De dag/nacht-teller (tweevoudig tarief): dit is een teller met twee meters. Eén geeft het verbruik aan gedurende de dag, de andere dit van de nacht. Vanuit de centrale wordt een signaal gestuurd naar een schakelmechanisme in je teller dat zorgt voor de omschakeling dag/nacht en omgekeerd (tussen 22 en 7 uur, maar de juiste uren kunnen verschillen per gemeente). Het nachttarief voor de verbruikte kWh is ongeveer de helft lager dan het dagtarief.

 

- Uitsluitend nachttarief: dit is een aparte teller die uitsluitend 's nachts stroom levert. De toestellen die hierop werken, zitten op een aparte leiding. Dit tarief is vooral bedoeld voor accumulatieverwarming die enkel in de nacht oplaadt. De nachtteller kan zowel met het normaal als met het tweevoudig tarief gecombineerd worden.

 

- Sociaal tarief: voor de volledigheid vermelden we dat sommige personen (bejaarden, mindervaliden... ) een verlaagd sociaal tarief kunnen aanvragen.

 

Welk voltage?

 

Meestal een éénfasige installatie op 220 V (volt) volstaan. Enkel indien je grote, zware machines denkt te gebruiken (professioneel of semiprofessioneel) zal je een driefasige aansluiting op 380 V nodig hebben.

 

Bij de mono- of éénfasige aansluiting op 220 V komt er meestal één kabel binnen met vier draden in de meterkast. Voor de éénfasige aansluiting worden er daarvan slechts 2 gebruikt (maar een latere omschakeling naar driefasige aansluiting blijft zo mogelijk). Deze draden gaan dan via de hoofdveiligheidschakelaar naar de meter (of teller) en in het geval van een tweevoudig tarief ook via de omschakelaar dag/nacht naar de meter. Daarna gaat het naar de zekeringenkast. Hierin vinden we een onderbrekingsschakelaar (die de stroom in de ganse woning kan uitschakelen, de verliesstroomschakelaars en de automatische zekeringen die de verschillende stroombanen beveiligen.

 

Welk aansluitvermogen?

 

• Het elektrisch aansluitvermogen van je woning is het maximum vermogen dat de elektrische installatie kan dragen. Heb je meerdere toestellen tegelijk in gebruik die samen meer vermogen opnemen dan het beschikbare aansluitvermogen, dan schakelt de beveilingsautomaat uit. (zie tabel met vermogens van enkele huishoudtoestellen)

 

• Heb je een monofasige aansluiting 220 V en een stroomintensiteit van 25 A, dan is het totaal beschikbare vermogen 220 V x 25 A = 5 500 W of 5,5 kW.

 

Voor 40 A wordt dat 8,8 kW en voor 63 A geeft het 13,86 kW.

 

Voor een ééngezinswoning (zonder elektrische verwarming!) worden dikwijls 40 en 63 A gekozen. Sintic-ti zal je helpen met de te maken keuzes hieromtrent.

 

Definitieve aansluiting en veiligheid

 

De elektrische installatie moet beantwoorden aan wettelijke voorschriften en verplichtingen die samengevat zijn in het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties). Een dik boek, redelijk technisch en voor de leek niet praktisch bruikbaar. Eens je installatie klaar is, moet ze gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme. Voor de keuring heb je een ééndraads- en een situatieschema nodig van je installatie dat geleverd wordt door sintic-ti en door hem is ondertekend. Met dit attest kan je een definitieve aansluiting vragen aan je elektriciteitsleverancier.

 

Voor de doe het zelver.

 

Sintic-ti kan je ook de voorbedrade verdeelkast leveren samen met een duidelijke handleiding van hoe je moet te werk gaan, waar je de sleuven moet kappen, waar de schakelaars, lichtpunten en stopcontacten moeten komen... en dit uiteraard volgens jouw wensen en verlangens. Sintic-ti levert de materialen en soms ook wel de nodige gereedschappen. Sintic-ti zorgt ook voor een ééndraads- en situatieschema van je installatie.

 

Elektriciteit en codes

 

Elektriciteit heeft zijn eigen codes en eenheden. Enkele tips:

 

• Gelijkstroom: wordt onder andere geleverd door (oplaadbare) batterijen. Gelijkstroom (dikwijls aangeduid als DC) heeft een bepaalde polariteit en de polen zijn ofwel + ofwel -. Wisselstroom (aangeduid als AC) heeft geen vaste polen: 50 keer per seconde wisselen de polen van + naar -. Vandaar dat men zegt dat wisselstroom een frequentie heeft van 50 Hz (hertz).

 

• Een stroom wordt gekenmerkt door zijn spanning, uitgedrukt in volt (V) en door zijn stroomsterkte, uitgedrukt in ampère (A). Het vermogen dat een stroom kan leveren in een elektrisch toestel wordt uitgedrukt in watt (W) of kilowatt (kW), waarbij 1 kW=1000 W. Vermogen wordt soms uitgedrukt in kVA, waarbij 1 kVA= 1kW. Wordt dit vermogen geleverd gedurende een bepaalde tijd (aangegeven in uur of h), dan verbruikt het toestel elektriciteit dat door de meter opgetekend wordt en de verbruikte stroom wordt u aangerekend.

 

Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

 

Je gebruikt een strijkijzer met een vermogen van 2000 W (of 2 kW) gedurende anderhalf uur. Dan heb je verbruikt: 2 kW x 1,5 h = 3 kWh.

 

ExtraLet op!

 

Hoe hoger het gevraagde maximale vermogen, hoe hoger de aansluitings- en abonnementsprijs zullen zijn. Ook een tweevoudige meter is duurder wat vaste kosten betreft, maar hij laat toe te besparen op verbruikskosten.

VB Schakelschema, situatieschema

Dossier Domotica

Met domotica bestuur en controleer je de verlichting, de elektrische toestellen, de verwarming, de toegangscontrole, enzovoort volgens jouw wensen en behoeften. Alle technische elementen in het gebouw werken niet langer individueel maar worden opgenomen in één globaal systeem.

 

Domotica draagt in vele gevallen bij tot het woon- en leefcomfort, en de veiligheid. Bovendien kan men een beter zicht krijgen op het energiegebruik, en aanpassingen snel doorvoeren indien dit nodig zou zijn.

 

Optimale woonomgeving

Eigenlijk wordt er een optimale woonomgeving gecreeërd: een optimale verwarming, ventilatie en verlichting in functie van uw wensen. Vervelende, terugkerende handelingen worden geautomatiseerd.

 

Het risico om iets te vergeten (verlichting, verwarming, sluiten van ramen) wordt geminimaliseerd. Een mooi voorbeeld is de bewegingsdetector, die het licht automatisch uitschakelt in kamers waar gedurende een bepaalde tijd geen beweging meer is waargenomen.

 

Toepassingen

Domotica wordt tegenwoordig niet alleen toegepast in de standaardwoningbouw zoals villa's en appartementen, maar evengoed in de infrastructuur voor gehandicaptenzorg, in bejaardentehuizen en serviceflats.

 

Misverstanden

Je hoeft niet te vrezen dat je met domotica alle controle over het huis zult verliezen. Bij een domotica-installatie kan je zover gaan als je zelf wenst. Een vakbekwame installateur programmeert jouw wensen.

 

In feite is domotica een logisch vervolg op de traditionele elektrische installatie. Die is er de laatste jaren heel wat slimmer op geworden. Bovendien is het aantal elektrische verbruikers sterk gestegen.

 

1. Wat is domotica?

Domotica is een vrij nieuwe technologie, die geleidelijk aan ingeburgerd raakt. Verlichting, verwarming, koeling, toegangscontrole, beveiliging en het beheer van de huishoudapparaten kunnen tegenwoordig met een centraal elektronisch systeem bediend worden.

 

2. Wat is het verschil tussen domotica en een klassieke installatie?

Domotica gaat een stapje verder dan een traditionele elektrische installatie waar alle componenten los van elkaar staan.

 

3. Meer wooncomfort met domotica: verlichting

Een veel gebruikte toepassing van domotica is het automatisch regelen van de verlichting. Dankzij de flexibiliteit van domotica kan je elk lichtscenario snel wijzigen.

4. Een veilig gevoel met domotica

Veiligheid is een belangrijke functie die je kan integreren in het domoticasysteem. Bovendien worden door de opname in een domoticasysteem nieuwe toepassingen mogelijk.

 

5. Energie besparen met domotica

Met een domoticasysteem krijg je een beter zicht op het energiegebruik van de woning. Zo kan domotica verschillende grote toestellen in huis, zoals een boiler, vaatwasmachine of droogautomaat - op het goedkoopste elektriciteitstarief laten werken, tijdens ...

6. Meer wooncomfort met domotica: klimatisatie

Domotica staat perfect in voor het thermisch comfort. We hebben het niet alleen over de verwarmingsapparaten maar ook over de gordijnen, de rolluiken en zonnewering, ventilatie en airconditioning.

 

7. Meer flexibiliteit met domotica

Bij een klassieke elektrische installatie is het zonder kap- en breekwerk zo goed als onmogelijk om achteraf nog aanpassingen door te voeren. Niet zo bij domotica.

8. Domotica ook voor mij?

Veel kandidaat-bouwers en mensen die gaan renoveren beschouwen domotica nog niet als een onmisbaar element. Toch gebruikt al iedereen domotica, wellicht zonder het te beseffen.

9. Hoe ziet zo'n domoticasysteem er uit?

Een domoticasysteem verzamelt via een busbekabeling - een soort laagspanningscircuit - informatie over allerhande apparatuur die aangesloten is.

 

10. Kan ik zelf een domoticasysteem installeren?

Normaal gezien niet of nauwelijks. Je kan misschien wel een stopcontact leggen, of een bewegingsmelder installeren, maar om deze producten te integreren in een volwaardig domoticasysteem zul je een beroep moeten doen op een bekwame installateur.

11. Ook gordijnrails kunnen elektrisch

Niet meer uit de zetel moeten komen om het gordijn te sluiten. Geen last meer met hoge en grote gordijnen in zware stoffen. Gordijnen op elektrische rails zijn de oplossing voor tal van situaties, en bovendien vlot combineerbaar met domotica.

 

12. Multiroom audio met domotica

Met een multiroom muzieksysteem kan je op iedere plek in huis naar muziek luisteren. Ongeacht waar de muziekinstallatie zich bevindt.

13. Multimedia thuisnetwerk met Abitana

Een universeel multimedia thuisnetwerk is een handige oplossing bij nieuwbouw of grondige renovaties. Je hoeft vooraf niet te weten waar de tv, pc of telefoon een plaats moeten krijgen.

14. Het centraal stofzuigsysteem: hygiëne en gebruiksgemak voorop

Steeds meer nieuwbouwwoningen worden uitgerust met een centraal stofzuigsysteem. Een systeem dat al jaren zijn degelijkheid bewijst is dat van het Duitse Thomas.

 

15. Bedieningsmogelijkheden bij domotica

Als gebruiker communiceer je op een bepaalde manier met het domoticasysteem. Kies daarom best voor een bediening waarmee je uit de voeten kan en die je ligt.

16. Domotica: wat zijn mijn behoeften?

De vragen die je je beslist moet stellen hebben we hier opgesomd. Een grondig antwoord op al deze vragen geeft al een duidelijker beeld van welke richting je uit wilt met je domotica-installatie.

 

17. Premie bij installatie domotica

De Vlaamse overheid heeft domotica opgenomen in het rijtje van energiebesparende technieken. Hierdoor geven zij de mogelijkheid aan de distributienetbeheerders om een premie uit te keren voor een domotica-installatie.

 

18. Wat kost domotica?

Een basis domoticasysteem is niet duur. Een klassiek elektriciteitssysteem neemt ongeveer 3% in van het totale bouwbudget van een woning. Een basis domoticasysteem neemt slechts 5% in.

Het Technisch Team staat steeds voor u klaar.