Ventilatie

Toevoer ruimtes

Minimaal debiet (m³/h)

Debiet mag beperkt worden tot (m³/h)

Woonkamer

75

150

Slaapkamer

25

72

Studeerkamer

25

72

Speelkamer

25

72

Afvoerruimtes

Minimaal debiet (m³/h)

Debiet mag beperkt worden tot (m³/h)

Keuken

50

75

Badkamer

50

75

Was- en droogplaats

50

75

Open keuken

75

75

WC

25

25

Dossier ventilatie

Ventilatie, boetes en EPB

 

Als men een huis bouwt of verbouwt moet men (=de bouwheer) voldoen aan de EPB-normen. Als men hier niet aan voldoet legt het VEA (Vlaams Energieagentschap) bepaalde boetes op te betalen door de bouwheer. Veruit de meeste boetes worden uitgeschreven voor projecten die niet voldoen aan de ventilatie eisen. In dit artikel bespreken we aan welke normen men moet voldoen, wat de boetes zijn en hoe het inningsproces verloopt.

 

Waarom verplicht de overheid te ventileren, wat is hier het nut van?

 

Uit metingen is gebleken dat de binnenlucht in woningen veel ongezonder is dan de buitenlucht. Mensen zeggen wel dat ze ramen open zetten, maar doen dit in praktijk veel te weinig. Daarom verplicht de overheid de installatie van een ventilatie systeem waar dat technisch mogelijk is. Tegenwoordig worden woningen ook steeds luchtdichter gebouwd om energie te besparen en hoe luchtdichter een woning hoe groter de nood aan een ventilatie systeem.

 

Aan welke ventilatie normen moet men voldoen?

 

Een ventilatie systeem zorgt ervoor dat er verse lucht word toegevoerd in de leefruimtes (living, slaapkamer en bureau) en dat er vochtige lucht wordt afgevoerd in de vochtige ruimtes (badkamer, keuken, wasplaats en WC). Hierdoor hebben de bewoners altijd verse lucht en wordt het vocht uit de woning afgevoerd. Dit komt dus zowel de gezondheid van de bewoners als de gezondheid van de woning ten goede.

Het ventilatie debiet wordt per ruimte berekend en er moet 3,6 m³/h lucht per m² vloeroppervlakte van de ruimte worden toe of afgevoerd. Het debiet moet afhankelijk van de ruimte ook tussen een bepaalde minima en maxima liggen en deze vatten we samen in onderstaande tabel:

Enkele voorbeelden:

Living met een opervlakte van 50m³: 50x3.6 = 180 m³/h. Vermits dit groter is dan 150 m³/h mag de toevoer hier beperkt worden tot 150 m³/h.

Slaapkamer met een opervlakte van 11m³: 11x3.6 = 39.6 m³/h. Er moet dus in de slaapkamer minsten 39.6 m³/h lucht kunnen toegevoerd worden.

In een WC moet men altijd 25 m³/h afvoeren.

 

Wat is de boete als men niet voldoet?

 

De boete bedraagt 100 euro per 25 m³/h die men niet toe- of afvoert. Als men bijvoorbeeld 150 m³/h in de living moet toevoeren en men voert maar 100 m³/h toe dan moet men een boete betalen van ((150-100)/25)*100 = 200 euro.

 

Hoe worden de boetes geïnd?

 

De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor het juist opstellen van de EPB-berekening. Wanneer hij/zij vast stelt dat er in een bepaalde ruimte niet voldoende lucht kan toe- of afgevoerd worden dan zal hij/zij dit op nemen in de EPB-berekening. Deze berekening wordt doorgestuurd naar het VEA (Vlaams Energieagentschap) en zij zullen de boete innen. Wanneer Het VEA een EPB-berekening ontvangt met daarin een boete dan sturen zij de bouwheer een brief met daarop de melding dat hij een boete moet betalen en met de vraag of hij tegenargumenten wil aanbrengen. De bouwheer kan hierop zijn tegenargumenten doorsturen naar het VEA en zij zullen dan oordelen of deze al dan niet worden aanvaard. Als de tegenargumenten worden aanvaard krijgt men hierover per brief een bevestiging en als ze niet worden aanvaard moet men de boete gewoon betalen.

 

Enkele tips:

 

Het VEA is een handhavende instantie wat wil zeggen dat zij de wetten niet maken, maar enkel controleren. Zij zullen zich dus strikt houden aan de letter van de wet en hier niet van afwijken.

Als je met foto's kan bewijzen dat bepaalde ventilatie systemen wel geplaatst zijn en de EPB-verslaggever hier gewoon geen rekening mee gehouden heeft dan zal de boete ook worden kwijtgescholden.

Argumenten zoals het was te duur, ik zet elke dag mijn raam open, ... hebben geen zin en laat je dus best achterwegen.

Wees beleeft en begrijp dat deze mensen ook alleen maar hun werk doen.

 

Wat is het verschil tussen nieuwbouw en verbouwingen?

 

Bij nieuwbouw moeten alle ruimtes, uitgezonderd van opslag ruimtes zoals zolder, garage en berging, voldoen aan de ventilatie eisen. Bij verbouwingen moeten alle toevoer ruimtes (living, slaapkamer en bureau) waarin de ramen worden vervangen voldoen aan de ventilatie eisen betreffende toevoer. Voor de afvoerruimtes (badkamer, keuken, wasplaats en WC) moeten enkel de nieuw bijgebouwde ruimtes voldoen aan de ventilatie eisen betreffende afvoer. Voor een bestaande badkamer waarin de ramen worden vervangen zijn er dus geen ventilatie eisen. De overheid kan immer s niet verplichten om een gat in de muur te boeren en hier een ventilatie rooster in te plaatsen. Voor een een slaapkamer waarin de ramen worden vervangen zijn er wel ventilatie eisen vermits het perfect technisch mogelijk is om ventilatie rooster in de ramen (deze zorgen enkel voor toevoer en kunnen dus niet in vochtige ruimtes gebruikt worden) te plaatsten.

 

Waarop letten?

 

Hieronder vatten we nog enkele punten samen waar dikwijls wat verwarring over bestaat:

Een ventilatie systeem moet zoveel mogelijk werken onafhankelijk van de bewoners.

Dampkappen horen nooit bij een ventilatie systeem omdat men ze aan en uit kan zetten.

Mechanische ventilatie aangesloten op lichtschakelaars, vooral gebruikt in WC's, zijn toegelaten, maar dan moet er neen naloop tijd zijn van minsten 15 minuten, ander wordt er niet voldaan aan de ventilatie eisen.

Alle binnendeuren (buiten die van de bergruimtes zoals zolder, garage en berging) moeten voorzien zijn van een spleet onder deur van minsten 1cm.

Raamroosters moeten minstens 5 standen hebben. Velux ramen met een klep die open en dicht kan voldoen dus niet.

Nog enkele misvattingen:

Om tot een goed totaal ontwerp te komen is een goed ventilatie systeem zeer belangrijk. Een nieuwbouw zetten zonder ventilatie systeem is gewoon geen optie meer.

"Roosters in de ramen zijn lelijk" De meeste moderne ventilatie roosters zijn goed ingewerkt in de raamprofielen en ziet men nauwelijks zitten.

"Raamroosters zorgen voor tocht" De meeste raamroosters bevatten een terugslagklep zodat er geen grote debieten door kunnen. Tocht is dus normaal niet mogelijk en als men toch last heeft van koude lucht kan men de rooster altijd een beetje dichter zetten.

Het Technisch Team staat steeds voor u klaar.