Engineering

Engineering heeft als doel technische onderdelen, constructies en/of systemen, zoals die van een machine, hun functie te laten vervullen. Daartoe worden optredende en/of gewenste processen (de werking ervan) uitgezocht en uitgewerkt. Individueel of in teamverband worden passende onderdelen ontworpen, optredende spanningen berekend en de te produceren onderdelen gemodelleerd en/of op technische tekeningen gespecificeerd. In sommige vakgebieden is onderhoud standaard onderdeel van de te verrichten werkzaamheden.

SINTIC-TI zal dan ook een onderhoudsplan opstellen en uitvoeren "of laten uitvoeren door uw eigen techniekers onder begeleiding van onze gespecialiseerde ingenieurs. Dit kan gaan om mechanische, hydraulische, pneumatische, elektrische.....aanpassingswerken. Opstellen van technische dossiers, isometrie├źn, meetstaat hoort ook bij onze functie. Dit alles met de bedoelde functie als doel, te realiseren op een economische wijze en met oog voor veiligheid voor mens en het beperken/voorkomen van schade aan materiaal.

Het Technisch Team staat steeds voor u klaar.