Verwarming

Alle ruimtes of kamers worden voorzien vanuit een centraal punt van warm water. Dit centraal punt wordt meestal de technische ruimte of stookplaats genoemd.

Op de meeste plaatsen werkt men nog steeds met een mazoutketel of gasketel die voor het opwarmen van het water zorgt in de buizen of soms ook met een houtketel en pelletketel.

Thermostaat: De thermostaat is eigenlijk een ruimtevoeler, deze bepaald wanneer de ketel het water dient op te warmen en dan verder transporteert naar de warmtelichamen of vloerverwarming.

De thermostaat is programmeerbaar, dit wil zeggen dat men deze zo kan instellen op elk gewenst uur een dagtemperatuur of een nachtverlaging, dit kan ook op elke dag verschillend ingesteld worden afhangkelijk van het type van thermostaat.

Convectoren: Na radiatoren zijn convectoren de meest gekozen verwarmingselementen. In tegenstelling tot radiatoren warmen convectors sneller op, koelen ze sneller af en zijn ze beter regelbaar aangezien er geen verspilling is van restwarmte. Een ander groot voordeel van de convector is dat je hem volledig kan inwerken in de grond of in een kast waardoor hij slechts waarneembaar is met een rooster en dus geen kostbare plaats inneemt.

Zoals de naam al doet vermoeden wordt de warmte bij convectoren opgewekt door convectiewarmte. Dit gebeurt door onderaan de convector warm water te laten vloeien in een koperen buis. Deze buis is omringd door aluminium lamellen die de convectie warmte opvangen en verspreiden. In tegenstelling tot radiatoren komt hier dus veel minder water bij te pas.De warmte is ook minder sterk waarneembaar waardoor verbrandingsgevaar helemaal is uitgesloten.

Nadeel is dat ze duurder zijn in aankoop dan radiatioren.

Ook nadelig voor mensen met astma, deze laten ook stofdeeltjes door lucht circuleren.

Aansluiting leidingen naar radiator in de nieuwbouw. Bij renovatie worden de buizen meestal in opbouw geplaatst omdat de buizen het de meeste gevallen niet ingebouwd verwerkt kunnen worden.

Convectoren die ingebouwd worden naargelang de ruimte.

Luchtverwarming industriële toepassing

Verwarming

Er zijn veel soorten om uw huis, winkel of fabriekshallen en kantoren te verwarmen, wij gaan ons beperken tot de hedendaagse en traditionele verwarming zoals, centrale verwarming, airco verwarming, convector verwarming, vloerverwarming, lucht verwarming,

pellet verwarming, accumulatie verwarming (elektrisch). Verwarmen doormiddel van gas of gasolie(mazout) of werken met een warmtepomp enz... Bij elke nieuwe installatie (nieuwbouw of renovatie wordt ook een warmteverlies berekening gemaakt.

1. Centrale Verwarming

Mazoutketel met brander

Gaswandketel

Indien er warmtevraag is van de thermostaat ingesteld door u, gaat de ketel in werking, deze warmt het water op tot op de ingestelde temperatuur (of weersafhangkelijk gestuurd). Een circulatiepomp zorgt ervoor dat het opgewarmde water door een buizensysteem naar de radiator of convector of vloerverwarming gaat, bij vloerverwarming wordt de temperatuur wel geregeld door een driewegmengkraan die er voor zorgt dat de temperatuur niet boven de

45°C uitkomt. Het water blijft circuleren tussen de verwarmingslichamen en de ketel tot de thermostaat voelt dat de warmte is bekomen die men gevraagt heeft. Op zijn beurt schakeld deze dan de ketel weer uit.

Radiatoren: Bij een radiator wordt het water verdeeld over de verschillende ellementen uit staal, aluminium of gietijzer. Die warmen op hun beurt de lucht op. Zo ontstaat een combinatie van;

Stralingswarmte: de panelen die de warmte uitstralen.

Convectiewarmte: de opgewarmde lucht die stijgt en aldus koelere lucht naar de radiator trekt.

Een nadeel is dat een radiator plaats wegneemt, en niet altijd eshetisch past bij het interieur. Bij centrale verwarming wordt er gebruik gemaakt van convectieluchtstromen. Die laten stofdeeltjes in de lucht circuleren, wat schadelijk kan zijn voor mensen die aan astma lijden.

2. Vloerverwarming: Op enkele jaren tijd is vloerverwarming een volwaardig alternatief geworden voor verwarming met radiatoren. Niet onterecht want vloerverwarming is niet alleen aangenamer maar ook energiezuinig en ruimtebesparend. In dit artikel kom je te weten wat de voordelen en nadelen zijn van vloerverwarming, hoe een installatie werkt, wat de prijs van vloerverwarming is en waarmee je rekening moet houden.

 

Hoe werkt vloerverwarming?

Vloerverwarming werkt grotendeels volgens hetzelfde principe als radiatoren: De Cv-installatie verwarmt water dat via een netwerk van leidingen verdeeld wordt onder verschillende verwarmingselementen. Bij radiatorverwarming zal de warmte verspreid worden door één of meerdere radiatoren. Vloerverwarming verdeelt de warmte via leidingen die lopen onder het volledige vloeroppervlak. Hierdoor krijg je een gelijkmatigere warmteverdeling doorheen de kamer. Aan de hand van een thermostaat kan men de gewenste temperatuur makkelijk instellen.

 

Elk verwarmingssysteem kent zijn voor- en nadelen. Welke installatie je het best gebruikt hangt af van het beschikbare budget, type woning, levensstijl en persoonlijke voorkeuren. Onderstaand vind je een overzicht van de belangrijkste eigenschappen, voordelen en nadelen van vloerverwarming:

Voordelen: Vloerverwarming verbruikt zo'n 20% minder energie dan radiatoren omdat de cv-ketel geen hoge temperaturen moet leveren. Het rendement van vloerverwarming is dus zeer gunstig.

Dankzij de gelijkmatige warmteverdeling die vertrekt vanaf de grond bereikt men sneller een comfortgevoel. Hierdoor kan je de thermostaat 2°C lager zetten om hetzelfde comfort te krijgen als radiatorverwarming. Vloerverwarming is volledig onzichtbaar. Hierdoor kan je elke ruimte maximaal benutten en zijn er meer muren vrij om kasten tegen te plaatsen en kan je ook gebruikmaken van kamerhoge ramen.

Aangezien vloerverwarming werkt met stralingswarmte zal het stof minder snel verspreiden in de woning. Dat biedt heel wat voordelen voor mensen die last hebben van allergieën. Ook de relatieve luchtvochtigheid van je woning zal beter scoren dankzij dit type van verwarming.

Met vloerverwarming kan je ook in de winter blootsvoets lopen in huis. Er komt geen stof vrij en onderhoud is ook niet nodig. Op gebied van comfort en gebruiksgemak zijn er dus heel wat voordelen verbonden aan vloerverwarming.

Nadelen: De opwarmingstijd van vloerverwarming duurt relatief lang in vergelijking met radiatoren. Dit is vaak nadelig als je een onregelmatige dagindeling hebt. Aan de hand van een thermostaat kan je wel verschillende scenario's instellen zodat de verwarming één uur voor je thuis komt begint met opwarmen.

De installatie van vloerverwarming brengt vaak een hoge kostprijs met zich mee. Er is heel wat materiaal nodig en ook de plaatsing neemt heel wat tijd in beslag. Op lange termijn wordt dit nadeel echter weggewerkt dankzij het hoger rendement, wat dan weer een enorm voordeel is.

Om vloerverwarming te plaatsen zal je de bestaande vloer steeds moeten verwijderen. Dit is niet altijd evident bij renovatiewerken en uitbreidingswerken. Bij het installeren doe je er ook goed aan extra vloerisolatie te voorzien.

3. Warmtepompen Warmtepompen kunnen worden gebruikt voor elke verwarmingsinstallatie, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Bij voorkeur systemen die op lage temperatuur werken zoals vloerverwarming of wandverwarming, maar ook oudere installaties met radiatoren werken perfect met warmtepompen.

 

De werking van een warmtepomp.

Een warmtepomp werkt net zoals een koelkast. Die wordt koud omdat er in het vriesvak een verdamper zit waarin een koelmiddel circuleert. De voedingswaren in de koelkast geven hun warmte af aan de verdamper en die warmte verlaat de koelkast via een condensor (= zwart metalen rooster) aan de achterkant. De warmtepomp haalt op dezelfde manier warmte uit het milieu. Dankzij de zon zitten er in de aarde, het water of de lucht, altijd en overal - ook in de winter - enorme massa’s warmte opgeslagen. Het is deze warmte die wordt gebruikt om een woning te verwarmen.

 

Warmteopname uit de omgeving.

Het koelmiddel in de verdamper staat onder lage druk. De temperatuur van de omgeving en de verdamper moet hoger zijn dan van de koelvloeistof en zijn kookpunt. (Vooral door de lage druk kan dat kookpunt onder de 0 °C liggen). Dit temperatuursverschil zorgt ervoor dat er omgevingswarmte naar de koelvloeistof vloeit en die al snel gaat koken. Het koelmiddel komt zo in gasvormige toestand.

 

Drukverhoging uit de compressor.

Het gasvormige koelmiddel wordt door de compressor aangezogen en daar samengedrukt waardoor het enorm opwarmt (zoals bij een fietspomp). Zo kan de temperatuur van het koelmiddel sterk verhoogd worden. Het rendement is optimaal bij een zo warm mogelijke warmtebron en een zo koud mogelijke werktemperatuur, maar flink lager als er een groot temperatuurverschil is. Zodra het koelmiddel de gewenste druk bereikt heeft, wordt het doorgestuwd naar de condensor. Door de drukverhoging stijgt ook het kookpunt, zodat het koelmiddel in de condensor condenseert.

 

Warmteafgifte aan de verwarming.

In de condensor wordt de energie die was opgenomen tijdens het verdampen, plus de warmte-energie van het comprimeren afgegeven aan het water. Dit water kan dan gebruikt worden voor de verwarming van de woning.

 

Uitzonderlijk laag verbruik.

Omdat enkel de compressor energie verbruikt in dit proces, bereikt een warmtepomp een gemiddeld rendement van 4 of meer. Dit betekent dat dus slechts 1/4 van de warmte aangekocht moet worden (in de vorm van elektriciteit) en dat 3/4 gratis uit de natuur komt. Of nog anders gezegd: voor elke euro elektriciteit die u in een warmtepomp stopt krijgt u 4 euro warmte terug. Zo bent u dus nog maar voor 1/4 afhankelijk van uw energieleverancier! Terwijl verwarmingketels aan een gemiddeld rendement van 95% werken, doet de warmtepomp dat dus aan ongeveer 400%.

 

Milieuvriendelijk verwarmen.

De warmtepomp werkt zonder verbranding, zodat er ook geen plaatselijke vervuiling optreedt. Verwarmen met een warmtepomp leidt bijvoorbeeld tot een verminderde CO2-uitstoot.

 

Gescheidenis.

De eerste warmtepomp is al in het begin van de 20e eeuw te Zürich in gebruik genomen, maar die werd geen succes. Toen in de jaren ‘70 van de 20e eeuw de energiecrisis uitbrak, werd de warmtepomp gezien als een mogelijk energiebesparend alternatief. Er werd dan ook veel onderzoek gedaan naar mogelijke varianten. Daaruit ontstond onder andere de gasgestookte warmtepomp die op aardgas werkt. Door de sterke daling van de energieprijzen in 1985 werden de meeste onderzoeken stopgezet. De warmtepompindustrie bleek ineens niet meer rendabel. Pas in 1990 begonnen politici in te zien dat niet enkel de eindige energievoorraden een probleem vormden, maar ook dat het milieu de stijgende vervuiling niet meer aankon.

Dat slingerde het debat over alternatieve energiebronnen weer aan en daarmee ook het onderzoek naar warmtepompen. Een van de problemen was het gebruikte koelmiddel. De vroeger gebruikte middelen bleken giftig en een bijdrage te leveren aan de afbraak van de ozonlaag en/of aan het broeikaseffect. Op dit moment is de commercialisering van bepaalde projecten volop aan de gang zodat de kostprijs van de installaties omlaag gaat. Dit kan, samen met een stijging van de energieprijzen, zorgen voor een kortere terugverdientijd.

 

Soorten warmtepompsystemen.

Warmtebronnen

Er zijn verschillende warmtebronnen mogelijk bij een warmtepomp. De uiteindelijke warmtebron hangt vooral af van het type van de installatie, het vermogen, en de plaatselijke omstandigheden.

 

Aarde

De aarde is een zeer goede warmteaccumulator en vrijwel altijd de beste keuze. Regen en zon zorgen ervoor dat haar temperatuur gedurende het hele jaar ongeveer 8 tot 12 °C bedraagt.

 

Horizontaal captatienet

Bestaat uit kunststofbuizen die ca. 1,2 m diep in de tuin liggen. Door deze buizen stroomt de warmtedrager, een vloeistof, die door de warmere aarde wordt opgewarmd. De opbrengst bedraagt gemiddeld 25 W/m². Deze methode heeft al 20 jaar zijn effectiviteit bewezen als bijzonder betrouwbaar en goedkoop.

 

Verticale aardsondes

Wanneer men slechts over een klein grondoppervlak beschikt, kan men warmte aan de aarde onttrekken via verticale aardsondes. In één of meerdere boringen die tussen 25 en 75 m diep zijn worden kunststofbuizen neergelaten waardoor de warmtedrager circuleert en de warmte opneemt. De gemiddelde opbrengst (per boormeter) is 50 W/m maar deze hangt af van de plaatselijke geologie.

Grondwater

Bij deze methode wordt grondwater opgepompt en naar de warmtepomp gestuurd. Dit kan rechtstreek of, aan te raden, met een scheidingswarmtewisselaar. Het afgekoelde water vloeit daarna weer terug via een retourput.

Lucht

Lucht is overal en in voldoende mate aanwezig. Bij zeer lage buitentemperaturen is de hoeveelheid warmte die we uit de lucht kunnen halen echter vrij laag. Daarom is tijdens koude periodes soms een extra verwarmingsbron nodig om de warmtepomp te ondersteunen.

Twee type warmtepompen.

Lucht/water warmtepomp

Bij lucht/water warmtepompen wordt de energie onttrokken aan de buitenlucht en omgezet tot een hogere temperatuur. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan water. Dit is een ideaal systeem voor een verwarming van een woning. Het water dient meestal slechts tot 38 °C opgewarmd te worden, waardoor een erg hoog rendement bereikt kan worden door de lage condensortemperatuur. Daarnaast is het ook nog mogelijk om met sommige lucht/water warmtepompen te koelen. Dit verhoogt het comfort in de woning. Er is geen bodembron nodig, waardoor de investering lager uitvalt.

Conclusie: Dit systeem is geschikt voor de verwarming (en koeling) van een woning, zowel in bestaande bouw als nieuwbouw.

 

Water/water warmtepomp

Een water/water warmtepomp onttrekt energie uit het water in de bodem (grondwater). Er zijn verschillende mogelijkheden:

 

1) Water oppompen uit rivier of meer

Indien er een waterloop of meer in de buurt is, kunt u daaruit water oppompen, het door het warmtepompsysteem laten lopen via een scheidingswisselaar en dan weer lozen. Daarbij moet er wel een goede filter voorzien zijn. Het rendement ligt dan relatief hoog, aangezien een rivier of meer meestal niet helemaal dicht vriest en de temperatuur normaal niet onder de 4 °C komt te liggen. Ook zal er geen uitputting van de bron ontstaan omdat die continu vervangen wordt.

Conclusie: Dit is slechts toepasbaar in uitzonderlijke gevallen omdat de woning bij een waterloop gelegen moet zijn. Indien mogelijk is dit wel een goede keuze. In België is dit soms verboden.

 

2) Verticale grondwarmtewisselaar

In dit geval wordt er een put geboord, het nodige debiet hangt af van de grootte van de te verwarmen oppervlakte. In die put vloeit water door pijpen. Het water neemt de warmte van de diepe grondlagen op en wordt weer naar boven gepompt. Door de grote diepte is de temperatuur niet seizoensafhankelijk. Voor dit type is wel een vergunning nodig om de put te kunnen boren.

Conclusie: Bij dit type is er weinig ruimte maar wel een vergunning nodig. De kostprijs voor het plaatsen ligt wel hoger dan bij de voorgaande gevallen.

Een verticale collector

 

3) Warmte putten uit grondwater

Hierbij worden er twee putten geboord, uit de ene wordt het grondwater opgepompt waaruit de warmte komt, in de andere wordt het koude water dan weer geloosd (het vrij lozen van afvalwater is niet toegestaan in België vanwege de grote waterverspilling). Dit systeem heeft een groter rendement dan het vorige maar de kostprijs van de installatie ligt natuurlijk hoger omdat ook die tweede put geboord moet worden. Dit systeem heeft grote voordelen wanneer u de woning ook wilt koelen. In de winter is het grondwater namelijk warm; doordat de warmte hieruit onttrokken wordt, koelt het weer af. Dit afgekoelde grondwater wordt weer opgeslagen in de andere put, zodat het in de zomer gebruikt kan worden om de woning te koelen. Hierdoor warmt het grondwater weer op, en die warmte kan weer opslagen en in de winter gebruikt worden.

Conclusie: Dit is een systeem met één van de hoogste rendementen maar de kostprijs van de installatie ligt ook vrij hoog.

Werkingswijze

 

Bij dit systeem wordt het hele huis uitsluitend verwarmd door de warmtepomp. Er zijn geen bijverwarmingen, maar het is dan ook zeer belangrijk dat de warmtepomp juist gedimensioneerd wordt. Men moet ervoor zorgen dat er altijd genoeg warmte beschikbaar is, want een overgedimensioneerde warmtepomp valt snel te duur uit. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de constante behoefte aan warm tapwater. Vooral de water/water warmtepomp is geschikt voor deze werkingswijze.

 

Mono-energetische werking

De warmtepomp zorgt voor het grootste deel van de warmtebehoefte, maar bij erg koud weer is er de ondersteuning van een elektrisch element. Het warmtepompvermogen bedraagt zo’n 80% van het totale warmteverlies, maar het aandeel van de jaarlijkse stookactiviteit van de warmtepomp bedraagt rond de 92 à 98%. Hierbij zijn minder investeringen nodig.

 

Bivalent-parallelle werking

De warmtepompinstallatie wordt tijdens de verwarmingswerking aangevuld met een bijkomende warmtegenerator (stookolie-/gasketel). Het verwarmingsvermogen van de warmtepomp wordt dan gerekend op 50 à 70% van de warmtebehoefte van het huis. Het aandeel van de warmtepomp in de jaarlijkse stookactiviteit ligt tussen de 72 en 90%. Dit komt vooral goedkoop uit bij renovatiewerken aan een bestaande verwarming.

 

Bivalent-alternatieve werking

De warmtepomp kan tot aan een bepaalde minimumbuitentemperatuur voor de volledige verwarming van het huis zorgen. Wanneer de buitentemperatuur te laag is wordt de warmtepomp volledig uitgeschakeld en wordt het huis verwarmd door een andere verwarmingsinstallatie. Dit komt vooral veel voor bij lucht/water warmtepompen, omdat deze een laag rendement hebben bij lage buitentemperaturen.

Buitenlucht warmtewisselaar

Voordelen:

beperkt grondbeslag

bijna overal toepasbaar

onbeperkt beschikbaar

onuitputbaar

hoog seizoensrendement bij inverter systemen

lage investeringskosten

Nadelen:

ontdooisysteem noodzakelijk

periodiek zeer lage brontemperaturen mogelijk

 

Grondwater warmtewisselaar

Voordelen:

beperkt grondbeslag

constante brontemperatuur

relatief hoge brontemperatuur

onuitputbaar

Natural Cooling mogelijk

Nadelen:

niet overal beschikbaar op haalbare diepte

hogere investeringskost

open systeem

energie nodig voor oppompen water

milieuvergunning nodig

gegarandeerde scheiding koelmiddel - grondwater

boring, terugvoerput en afdichting vragen extra aandacht

grondige geohydraulische kennis vereist

Verticale grondwarmtewisselaar

Voordelen:

beperkt grondbeslag

bijna overal toepasbaar

onbeperkt beschikbaar

weinig variatie in brontemperatuur

relatief hoge brontemperatuur

gesloten systeem

Natural Cooling mogelijk

Nadelen:

daling brontemperatuur gedurende stookseizoen

lekdichtheid nodig i.v.m. glycol in systeem

Horizontale warmtewisselaar

Voordelen:

bijna overal toepasbaar

onbeperkt beschikbaar

gesloten systeem

Natural Cooling mogelijk

Nadelen:

ruim grondbeslag

variërende brontemperatuur

opletten voor uitputting bodem

daling brontemperatuur gedurende stookseizoen

lekdichtheid nodig i.v.m. glycol in systeem

Benodigde grondoppervlakte

 

Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de soort grond kan men een schatting maken van welke oppervlakte de collector zou moeten hebben. De uit de diepere lagen opstromende warmte is als warmtebron verwaarloosbaar voor de bovenste lagen. De benutbare warmtehoeveelheid en dus de grootte van het vereiste oppervlak hangen sterk af van de thermofysische eigenschappen van de grond en van de stralingsenergie. Eenvoudig gezegd zijn de opslageigenschappen en het warmtegeleidende vermogen groter naarmate de bodem meer water bevat, het aantal minerale bestanddelen groter is en de poriën kleiner zijn. Water heeft een relatief grote warmtecapaciteit, hierdoor is bij plaatsing van een warmtepomp met een collector minder oppervlakte vereist in natte bodems. Een manier om een nattere bodem te verkrijgen is dieper graven. Dit zal de plaatsingskosten natuurlijk de hoogte in duwen. Verder moet men rekening houden met uitputting van de bodem. Na een hele winter stoken zal de grond afkoelen, hierdoor kan men minder warmte onttrekken. De onttrekkingsvermogens van de bodem liggen tussen de 10 en 35 W/m².

Voor en nadelen warmtepomp

 

Voordelen:

zeer laag verbruik

milieuvriendelijk (bv lagere CO2 uitstoot)

kan verwarmen en koelen

onderhoudsvrij

levensduur van meer dan 20 jaar

schoorsteen is overbodig

geen stookolieput nodig

kan bij industriële processen toegepast worden om restwarmte te hergebruiken

Nadelen:

grote investering

grotere dimensie van radiatoren of vloerverwarming vereist

opwarming gebeurt bij lagere temperaturen en verloopt dus trager

een warmtepomp met horizontale collector vereist een grote oppervlakte, bij andere systemen is een specifieke ligging nodig

Een overzicht van de premies

 

Federaal:

Meer info:

www.mineco.fgov.be

www.energiesparen.be

 

Premies Brussel:

30% van de factuur met een maximum van € 2.000 tot € 2.500 (afhankelijk van het inkomen) per wooneenheid voor de installatie van een niet-omkeerbare warmtepomp.

 

Eisen:

• Geregistreerd aannemer

• Keuring door erkend orgaan

• Lastenboek met schema’s, dimensionering

Meer info: www.ibgebim.be

 

Premies Wallonië:

De premie bedraagt € 1.500 per wooneenheid voor de installatie van een warmtepomp en € 2.250 per wooneenheid voor de installatie van een warmtepomp met ruimteverwarming gekoppeld aan de verwarming van SWW.

Meer info: http://energie.wallonie.be/nl/primes-energie.html?IDC=7015

 

Netwerkbeheerders (Infrax en Eandis):

Voor het inkomensjaar 2011 komt de premie voor een warmtepomp, type bodem/water of water/water, in een bestaande woning of appartement op € 270 per kVA; max. € 1.680.

Meer info:

http://www.eandis.be/nl

www.infrax.be

 

4.Luchtverwarming

In een luchtverwarmingsinstallatie wordt geen gebruik gemaakt van water om de warmte te verdelen. Er wordt lucht in de cv-ketel aangezogen die verwarmd wordt om door kanalen in het huis getransporteerd te worden naar de verschillende vertrekken in het huis.

De lucht die afgekoeld is uit de verschillende vertrekken wordt teruggestuurd naar de cv-ketel om weer verwarmd te worden. Deze techniek wordt niet toegepast in ruimtes waar er ‘luchtjes’ kunnen ontstaan, bijvoorbeeld in de keuken of op het toilet.

 

Voordelen:

Er kan geen waterlekkage zijn zoals bij een warmwaterinstallatie.

Tegenwoordig zijn er ook filters die de stof uitfilteren zodat u daar geen last van heeft.

Snelle opwarming.

 

Nadelen:

Sommige mensen vinden de lucht te droog of kunnen allergisch zijn voor luchtverwarming.

Luchtverwarmingsinstallatie is duurder dan gewone centrale verwarming.

De installatie neemt veel ruimte in beslag.

U moet best uw installatie controleren op het ontsnappen van warme lucht.

Werking van de luchtverwarmingsketel.

Luchtverwarmingsketels kunnen zeer sterk verschillen met andere types verwarmingsketels. Een van deze verschillen is dat in de luchtverwarmingsketel geen water verwarmd wordt om warmte af te geven maar er wordt door de verbrandingsgassen direct lucht verwarmd. Er zijn twee verschillende types, nl. direct- en indirect gestookte luchtverwarmingsketels. Meestal wordt de direct gestookte luchtverwarmingsketel gebruikt. Bij het indirecte type wordt eerst water verwarmd die dan via een extra warmtewisselaar warmte aan lucht afgeeft.

 

Een belangrijk voordeel van dit systeem:

Er kunnen verschillende centrale verwarming soorten bij elkaar gebruikt worden.

Bijvoorbeeld:

vloerverwarming

luchtverwarming

radiatorverwarming

convectorverwarming

 

Nadeel:

Hoge kostprijs

Verwarmingsprincipe

 

Onder de ketel is een grote ventilator geplaatst die de retourlucht aanzuigt uit de vertrekken. De ventilator heeft een grote omvang en is zo geconstrueerd dat hij bijna geruisloos draait. Rond de ventilator is een stoffilter geplaatst die makkelijk te reinigen is. De rol van deze filter is om zomin mogelijk stof naar de vertrekken van het huis te transporteren met de warme lucht. Bij een ventilator is ook meestal een spaartransofmator geïnstalleerd om het toerental van de ventilator te regelen. Als er weinig vraag is naar doorstroomsnelheid dan draait de ventilator trager. Bij sommige luchterverwarmingsketels is deze optie niet inbegrepen, maar men kan de ventilatorsnelheid handmatig verhogen of verlagen.

 

Meestal werkt men met aardgas bij een luchtverwarmingsketel maar er zijn ook ketels die met huisbrandolie gestookt worden. Het verwarmingsprincipe is te vergelijken met dat van een ketel van een warmwaterwisselaar. Maar nu verwarmt men geen water maar lucht. De geïnstalleerde ventilator blaast de lucht langs de warmtewisselaar. Heel belangrijk is dat de verbrandingsgassen gescheiden blijven van de verwarmde lucht dat in het huis geblazen wordt. De warmtewisselaars hebben diverse vormen, meestal zigzagvormig, en ze staan naast elkaar. In het algemeen is dit gealuminiseerd plaatstaal.

 

Ketelaccessoires

Voor mensen die aan astma, astmatische bronchitis of aan hooikoorts lijden is het best om een speciale elektronische luchtfilter te plaatsen. Zo houdt men niet alleen het stof maar ook bacteriën en rook tegen. Soms is de lucht in huis heel droog, daarvoor kan men een luchtbevochtiger aanbrengen aan de ketel. Een andere mogelijkheid is een koelinstallatie aan de luchtverwarmingsketel te koppelen, waarmee in de zomer de lucht in het huis gekoeld kan worden.

Tegenwoordig bestaan er ook luchtverwarmers met een verhoogd stookrendement. Deze soort ketels hebben aangepaste warmtewisselaars, waarbij een speciale optie is om de ventilator extra langzaam te laten draaien als het nodig is. De lucht kan nog extra verwarmd worden door een gesloten rookgasverzamelkap waarna de rookgassen naar de schoorsteen getransporteerd worden.

5. Elektrisch verwarmen.

Elektrische verwarming is een precieze en efficiënte oplossing voor iedereen die een laag of wisselend energieverbruik heeft. Wilt u op een rationele en gedisciplineerde manier energie verbruiken? Dit snelle en doelgerichte verwarmingssysteem vormt een echt alternatief. Het is dus ideaal voor plaatsen waar er niet veel verwarming nodig is of waar de verwarming vaak aan- en uitgezet wordt. Met elektrische verwarming kunt u rationeel met energie omgaan.

 

De badkamer is bijvoorbeeld een plaats waar u elektrisch kunt bijverwarmen. U zult het niet alleen lekker warm hebben als u uit bad komt, maar wist u ook dat dit type verwarming het minste CO2 uitstoot? Iedereen is er bij gebaat!

 

Elektrische verwarming biedt heel wat bijkomende praktische voordelen:

 

Alle warmte die een toestel produceert, wordt verspreid in het vertrek waarin het is geïnstalleerd. Dus geen warmteverlies in de toevoerleidingen of de schoorsteen.

De omgevingstemperatuur kan perfect worden geregeld en geprogrammeerd, kamer per kamer. Elk vertrek heeft zijn eigen thermostaat en kan worden verwarmd naargelang van de behoefte aan warmte in de kamer, onafhankelijk van de andere vertrekken van de woning.

Voor elektrische verwarming hebt u geen ketel, geen schoorsteen en geen brandstoftank nodig. In uw woning hoeven geen brandstofleidingen worden gelegd.

Er bestaat een grote verscheidenheid aan verwarmingstoestellen en -systemen, zodat u een optimale keuze kunt maken. Directe elektrische verwarming en elektrische accumulatieverwarming zijn de twee types die verkrijgbaar zijn op de markt. Onmogelijk om aan te sluiten op aardgas? Kies dan een verwarmingssysteem op elektriciteit. Vooral een systeem met een warmtepomp loont de moeite. Voor iedereen die een laag of wisselend energieverbruik heeft is elektrische verwarming een precieze en efficiënte oplossing. Elektrische verwarming wordt het meest gebruikt in ruimten waar niet veel verwarming nodig is of waar de verwarming vaak aan – en uitgezet wordt. Zo kan u rationeel met energie omgaan.

Een van de meest populaire plaatsten waar elektrische verwarming voorkomt is de badkamer. Hier kan men de ruimte bijverwarmen. Een elektrische verwarming stoot ook het minst CO2 uit.

Elektrische verwarming kan ook ontzettende duur zijn. De reden ervan is omdat elektrische verwarming soms op een verkeerde manier wordt gebruikt. Het is aan te raden om over een nachtmeter te beschikken. Dit zal de energiefactuur niet nodeloos duur maken. Men kan vervolgens op nachttarief de warmte op een efficiënte manier gebruiken gedurende de hele dag. Elektrische verwarming heeft een aantal voordelen in vergelijking met andere verwarmingssystemen. Investeringskosten zijn laag. Elektrische verwarming is veilig. Buizen heeft men niet nodig. Door de individuele thermostaten kan de temperatuur in elke ruimte nauwkeurig geregeld worden

 

Voordelen:

Er gaat geen warmte verloren in de toevoerleidingen of schoorsteen omdat de warmte wordt verspreid in de ruimte waarin het toestel geïnstalleerd is

De temperatuur in de ruimte kan perfect worden geregeld en geprogrammeerd. Elke kamer heeft zijn eigen thermostaat en zo kan in elke kamer de temperatuur worden geregeld.

Er hoeven geen brandstof leidingen worden gelegd en u hebt geen ketel, schoorsteen of brandstoftank nodig. Hierdoor liggen de installatiekosten ook veel lager. De twee types die verkrijgbaar zijn op de markt zijn directe elektrische verwarming en elektrische accumulatieverwarming.

indien men in elke ruimte een elektrische verwarming plaatst zijn de investeringskosten lager dan bij een centrale verwarming op gas of stookolie.

aangezien er geen leidingen zijn kunnen ze ook niet bevriezen

Indien u niet kan aansluiten op aardgas dan kiest u het best voor een verwarmingssysteem op elektriciteit. Aangezien er geen verbanding plaatsvindt is onderhoud niet vereist.

 

Soorten:

Een eerste soort is directe verwarming: hier wordt van zodra warmte vereist is de stekker van het toestel in het stopcontact gestoken. Meestal wordt het dagtarief gebruikt omdat warmte voornamelijk overdag nodig is.

De tweede soort is accumulatieverwarming: deze geeft de warmte af die wordt opgeslagen tijdens de daluren.

Aangezien elektriciteit niet echt goedkoop is, gebruik je elektrische verwarming beter niet als hoofdverwarming. Zelfs met een goedkoop nachttarief is het verbruik vrij duur. Elektrische verwarming verbruikt veel meer dan een traditionele verwarmingsinstallatie en bij de productie en het transport van elektriciteit gaat er ook redelijk veer energie verloren. Daarom is dit op ecologisch vlak niet aan te raden.

Het Technisch Team staat steeds voor u klaar.