Werking

Een zonnepaneel bestaat uit een reeks van zonnecellen. Een zonne-energieinstallatie bestaat op haar beurt uit een aantal

zonnepanelen die in serie aan elkaar geschakeld zijn. Zodra (zon)licht op de zonne-installatie valt, wordt er gelijkspanning

opgewekt die gestuurd wordt naar de omvormer. De omvormer zet gelijkspanning om in wisselspanning. Wisselspanning is

noodzakelijk omdat dit vereist is voor huishoudelijk gebruik en het elektriciteitsnet. Verbruikt men minder elektriciteit dan

geproduceerd wordt, dan wordt het overschot opgeslagen in een batterij of naar het elektriciteitsnet gestuurd. Gevolg? De

elektriciteitsteller draaid dan terug. s' Nachts en wanneer de zon niet voldoende elektriciteit levert, vindt de omgekeerde beweging

plaats. Dan haalt men de nodige energie uit het elektriciteitsnet of batterij.

 

Opbouw en montage

Het glas van een zonne-energie-installatie is thermisch gehard en heeft een laag ijzergehalte om zo veel mogelijk licht door te

laten. Voor de achterkant is waterdichtheid, dampdichtheid en warmtegeleiding belangrijk. Achteraan kleeft ook een waterdichte

aansluitdoos voor elektrische kabelverbindingen naar andere PV-modules of de omvormer. Rond de module wordt meestal een

aluminium kader bevestigd voor de stevigheid en een gemakkelijke montage op een draagstructuur.

 

Omvormer

In een netgekoppeld systeem van zonnepanelen (zoals de meeste particulieren en bedrijven) speelt de invertor of omvormer

een belangrijke rol. Niet alleen zet hij gelijkstroom om in wisselstroom, maar hij zorgt tergelijkertijd voor een optimaal werkingspunt

voor het moduleveld, kwaliteitsbewaking van de stroomlevering aan het openbare elektriciteitsnet en beveiliging. Om

veiligheidsredenen moet de geïnstalleerde omvormer voldoen aan de DIN-norm VDE 0126 aangepast aan de Belgische context.

 

Opbrengst

Een elektrisch verwarmingstoestel van 1000 Watt verbruikt op één uur werking, op volledig vermogen, 1 KWh. Het uiteindelijke

rendement hangt af van onderstaande redenen.

- De Modules (type, rendement, werking vermogen, onderlinge verschillen).

- De omvormer (type en vermogen)

- Het elektrisch schema schakeling van de modules in verschillende ketens.

- Opbouw op het gebouw of integratie in een buitenwand.

- Ventilatie

- Helling en oriëntatie van de modules.

- Schaduw door voorwerpen in de omgeving.

 

Een pv-paneel van 2m² levert per jaar gemiddeld iets meer op dan 200 KWh. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een gezin

in Vlaanderen bedraagt 3500 à 4000 KWh. Om de elektriciteit te produceren, zou dus een installatie nodig zijn met een oppervlakte

van 35 à 40m². In de praktijk wordt de systeemgrootte vooral bepaald door de prijs en de beschikbare plaats.

 

 

Onderhoud

Zonnepanelen hebben weinig tot geen onderhoud nodig. Het glas is water- en dampdicht, kras- en hagelbestendig en

zelfreinigend bij regen. Het is wel aan te raden om indien u vervuiling van de modules vaststelt, deze te laten reinigen.

WERKING ZONNE-INSTALLATIE

Het Technisch Team staat steeds voor u klaar.